Remarks on the Image of Modernizing Woman in Ahmet Haşim's Prose

Özet

Bu makalede Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Haşim’in 20. Yüzyıl modern hayatına ve kadına bakış açısı ele alınmaktadır. Ahmet Haşim şiirleriyle tanınan bir isim olsa da nesirleri de edebiyatımız için son derece önemlidir. Haşim’in nesirlerinin takdir edildiği ve sevildiği birçok yazar ve şair tarafından dile getirilmiştir. Modernleşmenin getirdiği yenilikler, sosyal hayat, kadının hayatımızdaki yerinin değişmesi çeşitli eserlerde yerini almıştır. Dönemin bu güncel konusuna Haşim de kayıtsız kalamamış ve düz yazılarıyla fikirlerini dile getirmiştir. Bu çalışmayla Ahmet Haşim’in nesirlerinde modernleşme ve kadın hakkında üzerine ne düşündüğü incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Haşim, Modernleşme, Kadın
Kaynakça