Amaç ve Kapsam


TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi

TURAN International Journal of Social Sciences and Humanities

 

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 2021 yılı Kasım ayı döneminde yayın hayatına başlamıştır. Dergi; hakemli, süreli, açık erişim ile ulaşılabilen, uluslararası yayın standartlarına uygun bir yayındır.

 

Amaç

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi (TURANusbb), ulusal ve uluslararası düzeydeki özgün, akademik ve bilimsel çalışmalara yer vererek sosyal bilimlerin güncelliğini koruyan bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve bu alandaki çalışmaları bilim dünyasına duyurmayı amaçlamaktadır.

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Her sayıda derginin o sayıdaki yazılarının beşte birini geçmeyecek şekilde, İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca, İspanyolca veya Türk lehçeleriyle yazılmış yazılar da dergide yer alabilir.

 

Kapsam

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi’nde tarih, sanat tarihi, sosyoloji, arkeoloji, halk bilimi, etnoloji, antropoloji, filoloji, coğrafya, dil bilimi, hukuk, psikoloji, sosyoloji gibi sosyal ve beşerî bilimlerin farklı dallarında yapılan bilimsel özgünlüğün esas olduğu çalışmalar, tanıtım ve eleştiri yazıları, çeviri yazılar, tarafsız değerlendirmeler sonrasında elektronik ortamda açık erişimle paylaşılmaktadır. Dergiye gönderilen yazılarda başka yerde yayımlanmamış olma ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmama şartı aranır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilir.

Kısaltılmış adı TURANusbb olan dergi, bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi’nde aday çalışma yayını ve aday çalışma süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen aday çalışmalar için herhangi bir ücret alınmaz.