Yazarlar İçin


Değerlendirme

Dergimiz web sitesinde ilan edilen etik kurallar çerçevesinde dergiye gelen ve intihal programında %20’yi geçmeyecek orana sahip olan çalışmalar, kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir. Yazılar, yayın kurulunun ön değerlendirmesi sonrasında aday çalışmanın anahtar kelimelerinden hareketle çalışma alanları belirlenen üç hakeme gönderilir. Her iki raporun da olumlu olduğu durumlarda yazı dergiye kabul edilir; raporlardan biri olumsuz ise üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. İki veya daha çok hakem tarafından olumsuz rapor düzenlenmiş yazılar yayımlanmaz. Yazarlar, hakemlerin raporlarındaki önerileri dikkate alıp gerekli düzeltmeleri yaparlar; katılmadıkları hususlarda kendi görüşlerini bildirme, itiraz etme hakkına sahiptirler. Editör kurulu, aday çalışmaların yayımlanması konusunda en son aşamada tasarruf hakkına sahiptir.

Yayımlanan yazılar için telif ödenmez ve yayın hakları da TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi’ne devredilmiş sayılır.

Yayımlanan yazılarda yer alan veri, yorum ve görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.